ADMIN

Skoolure

Graad R: 07:30 tot 13:00

Graad 1-2: 07:45 tot 13:30

Graad 3-7: 07:20 tot 13:30

Skoolgelde

Graad 1-7

Skoolgelde beloop R 12 940.00 per leerder vir die jaar 2019.

Graad R

Skoolgelde beloop R18 640.00 per leerder vir die jaar 2019.

Naskoolgelde Gr R-7

Jaarlikse naskoolgeld van R 11 770.00 per leerder.

Telefoonnommers

(012) 548 1240

(012) 548 0677

FAX: (012) 548 0676

Bankbesonderhede

Naam van begunstigde: Laerskool Magalieskruin

Tipe rekening: Tjekrekening

Bank: ABSA

Takkode: 632005

Rekeningnommer: 5260151306


Meld asb altyd u familiekode (4 syfers) as ‘n verwysing met eletroniese betalings en stuur bewys na Finansies:devries@gallies.co.za of faks na (012) 548-0676.


Algemene Kantoorure:

Maandae tot Donderdae: 07:00 - 15:00

Vrydae: 07:00 – 13:30


Finansiële Kantoorure:

Maandae tot Donderdae: 07:15 – 14:00

Vrydae: 07:15 – 12:30

KLIK HIER VIR 2019 SE INSKRYWINGSVORM! 2019

KLIK HIER VIR 2020 SE INSKRYWINGSVORM! 2020

KLIK HIER VIR 2019 SE NASKOOLVORM! 2019


Skoolgelde

Graad 1-7

Skoolgelde beloop R 12 940.00 per leerder vir die jaar 2019 en kan soos volg betaal word:

- 1 Paaiement van R 1 740.00 betaalbaar Januarie 2019.

- 10 Gelyke paaiemente van R 1120.00 vanaf Februarie 2019 met ‘n finale paaiement op November 2019.

Graad R

Skoolgelde beloop R18 640.00 per leerder vir die jaar 2019 en kan soos volg betaal word:

- 1 Paaiement van R 2 340.00 betaalbaar Januarie 2019.

- 10 Gelyke paaiemente van R 1 630.00 vanaf Februarie 2019 met ‘n finale paaiement op November 2019.

Naskoolgelde Gr R-7

Jaarlikse naskoolgeld van R 11 770.00 per leerder, betaalbaar soos volg:

- 1 Paaiement van R 1 470.00 betaalbaar Januarie 2019.

- 10 Gelyke paaiemente van R1030.00 vanaf Februarie 2019 met ‘n finale paaiement op November 2019.Skooldrag

Verskaffers: Laerskool Magalieskruin klerewinkel, Overkruin Uitrusters en sCool Stuff.


BAIE BELANGRIK:

Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir verlore klere of items nie. Dit bly die kind se verantwoordelikheid om sy eie eiendom op te pas. Die onus rus op u as ouer om toe te sien dat items wat skool toe gebring word gemerk is. Daar kan nie aanspraak gemaak word op verlore klere tensy dit gemerk is nie om sodoende te bewys dat die klere of items wel aan die kind behoort.


KLIK HIER VIR ONS SKOOLDRAG! SKOOLDRAGBesigheidsentrum

Laerskool Magalieskruin het sy eie klerewinkel (besigheidsentrum) wat ons skooldrag voorsien.

KLIK HIER VIR MEER INLIGTING OOR ONS BESIGHEIDSENTRUM! BESIGHEIDSENTRUM