ADMIN

Skoolure

Graad R: 07:30 tot 13:00

Graad 1-2: 07:45 tot 13:30

Graad 3-7: 07:20 tot 13:30

Skoolgelde

Graad 1-7

Skoolgelde beloop R 14 850.00 per leerder vir die jaar 2021.

Graad R

Skoolgelde beloop R20 900.00 per leerder vir die jaar 2021.

Naskoolgelde Gr R-7

Jaarlikse naskoolgeld van R 13 420.00 per leerder vir 2021.

Telefoonnommers

(012) 548 1240

(012) 548 0677

FAX: (012) 548 0676

Bankbesonderhede

Naam van begunstigde: Laerskool Magalieskruin

Tipe rekening: Tjekrekening

Bank: ABSA

Takkode: 632005

Rekeningnommer: 5260151306


Meld asb altyd u familiekode (4 syfers) as ‘n verwysing met eletroniese betalings en stuur bewys na Finansies:devries@gallies.co.za of faks na (012) 548-0676.


Algemene Kantoorure:

Maandae tot Donderdae: 07:00 - 15:00

Vrydae: 07:00 – 13:30


Finansiële Kantoorure:

Maandae tot Donderdae: 07:15 – 14:00

Vrydae: 07:15 – 12:30

Inskrywingsvorms kan na gallieleerders@gmail.com gestuur word.


KLIK HIER VIR 2021 SE INSKRYWINGSVORM! 2021

KLIK HIER VIR 2022 SE INSKRYWINGSVORM! 2022

KLIK HIER VIR 2021 SE NASKOOLVORM! 2021


Skoolgelde

Graad 1-7

Skoolgelde beloop R 14 850.00 per leerder vir die jaar 2021 en kan soos volg betaal word:

- R13 365.00 - 10% Afslag vir eenmalige betaling voor of op 2020/12/31

- R13 736.00 - 7.5% Afslag vir eenmalige betaling voor of op 2021/02/28

- 11 Gelyke paaiemente van R 1350.00 vanaf Januarie 2021 tot November 2021.

- 3de kind en meer betaal 50% van die skoolgeld.

Graad R

Skoolgelde beloop R20 900.00 per leerder vir die jaar 2021 en kan soos volg betaal word:

- R18 810.00 - 10% Afslag vir eenmalige betaling voor of op 2020/12/31

- R19 332.50 - 7.5% Afslag vir eenmalige betaling voor of op 2021/02/28

- 11 Gelyke paaiemente van R 1900.00 vanaf Januarie 2021 tot November 2021.

Naskoolgelde Gr R-7

Jaarlikse naskoolgeld van R 13 420.00 per leerder, betaalbaar soos volg:

- R12 078.00 - 10% Afslag vir eenmalige betaling voor of op 2020/12/31

- R12 413.50 - 7.5% Afslag vir eenmalige betaling voor of op 2021/02/28

- 11 Gelyke paaiemente van R1220.00 vanaf Januarie 2021 tot November 2021.Skooldrag

Verskaffers: Laerskool Magalieskruin klerewinkel, Overkruin Uitrusters en sCool Stuff.


BAIE BELANGRIK:

Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir verlore klere of items nie. Dit bly die kind se verantwoordelikheid om sy eie eiendom op te pas. Die onus rus op u as ouer om toe te sien dat items wat skool toe gebring word gemerk is. Daar kan nie aanspraak gemaak word op verlore klere tensy dit gemerk is nie om sodoende te bewys dat die klere of items wel aan die kind behoort.


KLIK HIER VIR ONS SKOOLDRAG! SKOOLDRAGBesigheidsentrum

Laerskool Magalieskruin het sy eie klerewinkel (besigheidsentrum) wat ons skooldrag voorsien.

KLIK HIER VIR MEER INLIGTING OOR ONS BESIGHEIDSENTRUM! BESIGHEIDSENTRUM