Diensbaarheidsprogram

 

Laerskool Magalieskruin maak groot erns van die Seniorfase leerder en erken die kritiese ontwikkelingstyd waarin die leerder hom-/haarself bevind. Hier word die konsep van diensbaarheid op die voorgrond geplaas en ‘n ontwikkelingsprogram is ontwerp om die leerder toe te rus om diensbaar te wees.

Elke Graad 7 leerder is vir ons belangrik en word die geleentheid gegun om aan die diensbaarheidsprogram deel te neem. Die program wat deur verskillende instansies aangebied word fokus op die geestelike, emosionele en kognitiewe ontwikkelingsvlak van elke leerder. Elke Graad 7 leerder kry die geleenheid om ‘n diens aan die skool te lewer. Die klasse word op ‘n rotasiebasis ingedeel en saam met hul voogde is hulle in beheer van die diensbehoeftes wat die skool in die diensbeurtweek het.

Die Graad 7 leerders word visueel uitgelig deur ander tipe skooldrag te dra. Die leerders dra ‘n wit skoolhemp en Graad 7 das. Hulle dra ook ‘n kenmerkende wit Graad 7 sporthemp tydens Liggaamsoefening. Daar word van Graad 7 leerders verwag om die vier waardes van die skool na te streef (Respek, Omgee, Eerlikheid en Hardwerkendheid).

‘n Graad 7 leerder moet ten alle tye ‘n skoon dissipline rekord hê en moet ‘n voorbeeld vir sy/haar mede-Gallies wees. In hierdie eerste jaar van die Seniorfase belê die skool in alle fasette van die leerder se lewe om te verseker dat ons ‘n goed gebalanseerde, opgevoede, waardegedrewe jongmens die toekoms instuur.