Kultuur

Eisteddfod

Laerskool Magalieskruin bied geleenthede vir elke leerder om hom/haar op Kultuurgebied uit te leef. Leerders neem jaarliks aan die Pretoria Eisteddfod deel. 5 Leerders per graad word in elke afdeling gekeur vanaf Gr R tot Gr 7.
Graad R – 3: Skryf in vir Afrikaans of Engels stilstaande Poësie.
Graad 4 – 7: Leerders kan vir 5 afdelings ingeskryf nl:
– Afrikaanse Stilstaande Poësie
– Engels Poësie
– Afrikaans Prosa
– Voorgeskrewe bladlees Prosa
– Voorgeskrewe bladlees Poësie
Afrigting word deur bekwame personeel by die skool aangebied. Leerders wat uitpresteer (A++ /Kategoriewenner) neem deur die jaar ook aan ander Kunswedstryde deel wat gereël word deur die Afrikaanse Kunsvereniging

Spreekkoor

JUNIOR SPREEKKOOR
25 Leerders vanaf graad 1 – 3 dramatiseer ‘n gedig.
SENIOR SPREEKKOOR
25 Leerders vanaf graad 4 – 7 dramatiseer ‘n gedig met bewegings.
VOKAAL
Leerders vanaf graad R – 7 word vir verskeie sang-items ingeskryf.
AFRIKAANSE KUNSVERENIGING
Die graad 6-7 groep word by hierdie Kunstefees vir eksperimentele werk ingeskryf. Dit behels ‘n program wat uit ‘n verskeidenheid gedigte saamgestel word. Musiek, kostuums en rekwisiete mag gebruik word.

Koor

VIOOLSPINNEKOPPE

Laerskool Magalieskruin het ‘n koor begin met 36 begeesterde kleuters. Middag na middag oefen die kleuters met glimlaggies.

JUNIOR KOOR

Ons Junior Koor bestaan uit graad 1 – 4 leerders. Ons poog om elke leerder se sangtalent te ontwikkel en daarmee saam ook pret te hê. Ons kies kinderliedjies wat die kinders geniet en die gehoor op hul voete hou. Ons tree op in die 2de, 3de en 4de kwartaal, neem jaarliks deel aan kunswedstryde en die Gospelfees.

SENIOR KOOR

Die Nagtegallies bestaan uit energieke Graad 5 – 7 leerders wat met hul pragtige, suiwer sang die harte van oud en jonk aanraak. Die unieke koor maak gebruik van klankbane vir begeleiding en sing ook soms acapella. Koorlede kry ook die geleentheid om vertroud te raak met mikrofoongebruik. Die Nagtegallies het al saam met bekende kunstenaars soos Emo Adams, Arno Jordaan, Bobby van Jaarsveld, Jak de Priester, Pieter Koen, Nadine, Willem Botha en Jakkie Louw opgetree.

Die Nagtegallies staan onder leiding van Me. Charain Kruger en Me. Saruné du Plessis wat as koorleier en revueleier optree.

Redenaars

Laerskool Magalieskruin skep vir kinders geleenthede om hul sê te kan sê. Daar is verskeie redenaarskompetisies waaraan Gallies kan deelneem. Die Interne redenaars vind die eerste kwartaal plaas. Enige Gallie mag hieraan deelneem. Die ATKV se temas word gebruik aangesien die Interne redenaars as uitdunne vir die ATKV-Redenaars dien. Die beste leerder in elke graad, dring deur om aan Interskole redenaarskompetisie deel te neem. Dit vind gewoonlik in die tweede kwartaal plaas.

English Public Speaking

Since the introduction of CAPS, our English Public Speaking has taken on a whole new phase! All learners, from Grade 4-7, may prepare a topic from those provided by the English Department, at the end of the 2nd term. This is the learner’s own choice, whether he/she wants to participate. Those learners who want to take part must try his or her best and make use of this opportunity to book his/her place in the final.

 

After the assessment process at least five learners of each grade will progress to the prestigious English Public Speaking evening. This will take place at least a week before the finals. This event takes place at school and the speeches are evaluated by external adjudicators. Parents, family and friends, are welcome to attend the evening. Certificates are awarded to all of those that took part in the Public Speaking Festival.

Voortrekkers

Reik Omhoog!

Die Kruin is ‘n kommando noord van die Magaliesberg, in die omgewing van die bekende Kolonnade Sentrum geleё. Vir die afgelope 38 jaar al is dit ons missie om vir die jongmense van die omgewing ‘n tuiste te skep waar hulle op ‘n kreatiewe wyse kan leer van Afrikanerskap, Burgerskap en Christenskap. Die kommando bestaan op die oomblik uit 120 Penkoppe & Drawwertjies en 60 Verkenners. Die PD’s kom Woensdae tussen 16:00 en 17:30 by die skool se netbalbane, waar hulle in spanverband vergader, byeen.
Daar is baie PD spanne bv Dolfyne, Bye, Naaldekokers, Wilde Honde, Hammerkoppe, Muskeljaatkatte en Renosters!!!! Die Verkenners kom Donderdae aande in hul spanne by onderskeie huise bymekaar. Die Verkennerlewe wat hulle in 5 jaar deurwerk is gegrond op vaste beginsels, waardes en norme.
Kom maak ‘n draai by een van ons byeenkomste en besluit vir jouself wat Voortrekkers werklik is, baie meer as wat woorde ook kan vertel. Besoek gerus ons webwerf: Die Kruin Voortrekkers

Bybelvasvra

Laerskool Magalieskruin is ‘n skool wat Christelike norme en waardes uitleef. Daar word jaarliks ‘n Bybelvasvra kompetisie gehou vir graad 4 – 7 leerders. Die leerders berei die voorgeskrewe gedeeltes voor om hulle te bemagtig om die vraestel te voltooi. Die kinders geniet dit om die vraestel saam aan te pak en hulle kennis weer te gee. Elke leerder wat deelneem ontvang ‘n aandenking om hierdie spesiale geleentheid te onthou.

Drama Akademie

Drama word as ‘n buitemuurse aktiwiteit aangebied. Leerders ontvang opleiding in stemontwikkeling, spraakklanke, beweging, improvisasie, produksie, praktiese interpretasie van prosa en poësie, “stage combat”, musiekwaardering, mimiek, maskerwerk, asook kreatiewe spraak. Die leerders neem jaarliks aan ‘n kunswedstyd deel en bring ook elke jaar ‘n volwaardige produksie op die planke. Hulle doen ‘n volledige drama eksamen aan die einde van die jaar, waarna hulle ‘n vorderingsverslag ontvang.

Klasse word in groepsverband op Maandag, Dinsdag of Woensdag in die skoolsaal aangebied. Drama is nie net vir leerders wat daaraan dink om dit as ‘n loopbaan te oorweeg nie. Dit leer kinders om gemaklik te kommunikeer, stimuleer die denkprosesse en die leerders word gelei tot positiewe selfvertroue. Die klasse is prakties van aard en in ‘n ontspanne atmosfeer leer die kind om sy potensiaal ten volle uit te leef.
Vir meer inligting kontank Dionice van Nispen by 072 850 4646